Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV. Głównym inicjatorem programu jest Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet.
Cel główny:
•    Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.
Cele szczegółowe:
•    Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu.
•    Kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna).
•    Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.
•    Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.
•    Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.
Adresaci programu:
•    Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas I),
•    Rodzice i opiekunowie uczniów,
•    Kadra pedagogiczna szkół.
Pomoce dydaktyczne:
Dla edukatora:
•    poradnik,
•    prezentacja multimedialna.
Dla uczniów:
•    zakładka,
•    strona internetowa.
Dla dorosłych (rodziców, nauczycieli):
•    składanka,
•    strona internetowa
 
Dla realizatora szkolnego:
 
Dla uczniów:
Dla rodziców, nauczycieli:
 
Więcej na stronie http://www.fzk.org.pl/